Muuttoliike- ja etnisyystutkimus Suomessa 2005–2015

Bibliografia
Vuosi: 
2015

Käsillä oleva bibliografia perustuu Heidi Ojalan (2014) opinnäytetyöhön Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa 2005-2013. Työn yhtenä tavoitteena oli kerätä tiedot vuosina 2005–2013 Suomessa julkaistuista muuttoliikkeisiin ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuneista tutkimuksista.

Bibliografia on koostettu ensisijaisesti tieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta, opinnäytteistä (väitöskirjat, lisensiaatintutkielmat sekä pro gradut) sekä osin myös tietokirjallisuudesta. Opinnäytteiden osalta on ilmaistu myös se, ovatko ne väitös, lisensiaatti vai pro gradu -tasoa. Artikkeleita bibliografiaan on sisällytetty vain rajallisesti.

Bibliografian ulkopuolelle on rajattu tutkimukset, joissa tarkastellaan jotakin ilmiötä kaunokirjallisuudessa, muistelma- ja elämänkertateokset; matkakertomukset, henkilö- ja paikallishistoriat, sukututkimukset, turismia käsittelevät julkaisut, juhla- ja muistokirjoitukset sekä valtaosa konferenssi- ja seminaarijulkaisuista.

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös